Πολυμέσα

Συμμετοχή της Χορωδίας στη Συνάντηση Χορωδιών στο Αμπελοχώρι Θηβών