Πολυμέσα

Συμμετοχή της Χορωδίας στα Θρησκευτικά δρώμενα της Μ. Παρασκευής